studijní program

Biomedicínské technologie a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BTB-PPAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3962

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu na magisterské úrovni.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v oborech zaměřených na bioinformatiku, biomedicínské technologie, experimentální fyziologii, genomiku a proteomiku a genetické inženýrství.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PP-BTBBiomedicínské technologie a bioinformatika42630?