studijní program

Pokročilé materiály a nanovědy

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIPMNAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

http://www.ceitec.eu/admission-step-by-step/t1748

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

distanční studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PM (-)Pokročilé materiály (-)45660
1PNTMT (-)Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (-)45660