studijní program

Chemie a technologie potravin

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTPAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2901

Udělovaný akademický titul: Bc.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti moho vybrat ze dvou studijních oborů a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie "bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní zprávy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, vycházejících z moderních biotechnologických předmětů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1BPCO_BTBiotechnologie56460
1BPCO_CHPPotravinářská chemie56460
2BPCO_BTBiotechnologie60060
2BPCO_CHPPotravinářská chemie60060
3BPCO_BTBiotechnologie55560
3BPCO_CHPPotravinářská chemie55560