studijní program

Výtvarná umění

Fakulta: FaVUZkratka: Ak. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B8206

Udělovaný akademický titul: BcA.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.

Klíčové výsledky učení

Bakalář je vybaven všeobecnými znalostmi z historie a teorie umění a dalších souvisejících oborů a znalostmi potřebnými pro jeho specifickou ateliérovou práci. Je schopen si další informace cílevědomě vyhledávat a pracovat s nimi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně FAVU má všeobecné vědomosti o základních jevech, osobnostech a souvislostech z dějin umění a architektury od počátků do současnosti. Kromě toho má základní znalosti z filozofie, estetiky, které si může rozvíjet v dalších humanitních oborech a je seznamován s hlubšími zákonitostmi hudby.literatury, filmu, fotografie. Dokáže informace vyhledávat a tvořivě s nimi pracovat podle potřeb své specializace. Bakalář FAVU se může uplatnit jako volný umělec, schopný splnit soukromou i veřejnou zakázku, jako organizátor kulturního provozu (kurátor, pracovník galerie), případně se uplatnit jako pedagog. Je připraven také zastávat zcela nové kreativní pozice v technologicky se rozvíjejících oborech. Absolvent bakalářského stupně FaVU je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu na FaVU, nebo na jiné umělecké škole nebo fakultě.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Roč. Obor Struktura předmětů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)56460
1AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)56460
1APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)56460
1AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)56460
1AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)56460
1AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)56460
1AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)60060
1APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)56460
1ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)56460
1AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)56460
1AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)56460
1AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)56460
1AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)56460
1AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)56460
1AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)56460
1AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)56460
2AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)451560
2AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)451560
2APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)451560
2AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)451560
2AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)451560
2AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)451560
2AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)451560
2APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)451560
2ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)451560
2AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)451560
2AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)451560
2AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)451560
2AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)451560
2AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)451560
2AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)451560
2AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)451560
3AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)421860
3AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)421860
3APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)54660
3AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)421860
3AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)421860
3AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)421860
3AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)421860
3APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)421860
3ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)421860
3AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)421860
3AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)421860
3AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)421860
3AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)421860
3AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)421860
3AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)421860
3AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)421860
4AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT)402060
4AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT)402060
4APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT)402060
4AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT)402060
4AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT)402060
4AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT)402060
4AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT)402060
4APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT)402060
4ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT)402060
4AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT)402060
4AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT)402060
4AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT)402060
4AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT)402060
4AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT)402060
4AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT)402060
4AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT)402060