studijní program

Pokročilé materiály a nanovědy

Fakulta: CEITEC VUTZkratka: STIPMNKAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P3960

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Specifické požadavky na přijetí

http://www.ceitec.eu/admission-step-by-step/t1748

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Obor

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PM (-)Pokročilé materiály (-)45660
1PNTMT (-)Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (-)45660