studijní program

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: DSoIPAk. rok: 2017/2018Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Soudní inženýrství"

Specifické požadavky na přijetí

Úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském, případně navazujícícm magisterském studijním programu. Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů). Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Klíčové výsledky učení

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1SOI (OcM)Soudní inženýrství06060
1SOI (ASN)Soudní inženýrství06060
1SOI (FoE)Soudní inženýrství06060
1SOI (VaP)Soudní inženýrství06060
2SOI (OcM)Soudní inženýrství06060
2SOI (ASN)Soudní inženýrství06060
2SOI (FoE)Soudní inženýrství06060
2SOI (VaP)Soudní inženýrství06060
3SOI (OcM)Soudní inženýrství06060
3SOI (ASN)Soudní inženýrství06060
3SOI (FoE)Soudní inženýrství06060
3SOI (VaP)Soudní inženýrství06060
4SOI (OcM)Soudní inženýrství03030?
4SOI (ASN)Soudní inženýrství03030?
4SOI (FoE)Soudní inženýrství03030?
4SOI (VaP)Soudní inženýrství03030?