studijní program

Elektrotechnika a komunikační technologie

FEKTZkratka: EKT-PPAk. rok: 2017/2018Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Elektrotechnika a komunikační technologie"

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu inženýr.

Profil programu

Akademicky zaměřený.
Cílem doktorského studijního programu je získat dovednosti a schopnosti pro tvůrčí vědeckou a výzkumnou práci. Doktorský studijní program poskytuje universitní vzdělání absolventům magisterského studijního programu ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky, elektroniky,komunikačních technologií a řídicí a měřicí techniky.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají znalosti v různých oborech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky,teleinformatiky, výkonové elektrotechniky a elektroniky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky a také biomedicínské elektroniky a biokybernetiky.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů)

Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
 
 Pov.  
 
 Vol.
1PP-BEBBiomedicínská elektronika a biokybernetika42630?
1PP-ESTElektronika a sdělovací technika42630?
1PP-FENFyzikální elektronika a nanotechnologie42630?
1PP-KAMKybernetika, automatizace a měření42630?
1PP-MVEMatematika v elektroinženýrství42630?
1PP-METMikroelektronika a technologie42630?
1PP-SEESilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika42630?
1PP-TLITeleinformatika42630?
1PP-TEETeoretická elektrotechnika42630?