detail oboru

Podnikové finance

FPZkratka: DSP-PFAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil oboru

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti podnikových financí vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studijního oboru Podnikové finance získá hluboké teoretické znalosti v oblasti ekonomických teorií a finančních teorií. Dokáže kriticky posoudit soudobé názory v oblasti ekonomických teorií a podnikových financí, je schopen formulovat výzkumný problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení, věcně argumentovat při prezentaci výsledků své práce. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, ekonomický a finanční analytik, asistent znalce v oboru oceňování podniků, finanční manager mezinárodních korporací.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického jazyka na úrovni B2.
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
mvpDMetodologie vědecké prácecs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
merDModerní metody v ekonomickém rozhodovánícs0letníPovinnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
2. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PfmDFinanční managementcs0celoročníPovinnýdrzkano
PfmDFinanční managementcs0celoročníPovinnýdrzkano
PiktDInformační a komunikační technologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
PiktDInformační a komunikační technologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
PftDTeorie finančních trhůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
PftDTeorie finančních trhůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano