detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2015/2016Zaměření: Posuzování vad a poruch v technice

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Profil oboru

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant programu

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Komplexní přístup k posuzování vad masivních dřevostaveb a možností jejich odstraňování

    Cílem práce je analyzovat nejčastěji se vyskytují vady u realizovaných masivních dřevostaveb, tyto vhodně uspořádat z hlediska jejich vlivu na úroveň funkčních parametrů a dobu dalšího užívání a dále navrhnout komplexní přístup k posuzování jejich odstranitelnosti. U odstranitelných vad se práce bude zabývat výběrem technologií pro provádění oprav z hlediska potřeb znaleckého posuzování a stanovení nákladů na jejich odstranění. U vad neodstranitelných se bude práce zabývat metodami pro posuzování jejich vlivu na hodnotu majetku ve vztahu ke snížení funkčních, estetických a dalších parametrů stavby. Zohledněny budou nejen vady samotných dřevěných konstrukcí, ale i takové, které vznikají v důsledku napojení dřevěných konstrukcí na konstrukce zděné a betonové. Tyto postupy budou rozpracovány ve vztahu k činnostem znalce při řešení daného typu znaleckých problémů.

    Školitel: Superatová Alena, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0zimníPovinnýkolano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0zimníPovinnýdrzkano
DSA01Numerické metody Ics0zimníPovinně volitelnýdrzk1ano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0letníPovinnýkolano
DSD06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD07Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD01Technologie sanace betonůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
1. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0celoročníPovinnýkolano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0zimníPovinnýkolano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0letníPovinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0celoročníPovinnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0zimníPovinnýkolano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0letníPovinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0zimníPovinnýkolano