Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Energetické inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Jemné kapalné a tuhé frakce unášené plynnými produkty spalování

  Téma je zaměřeno na problematiku produkce jemných částic, tvořených kapalnou a tuhou frakcí, rozptýlených v plynných produktech spalování. Teoretická část práce bude doplněna praktickým mněřením nezbytným pro konkrétní kvantifikaci produkce částic. Pozornost bude zaměřena na hodnocení vlivu provozních parametrů na produkci jemných částic.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 2. Moderní technologie produkce elektrické energie z biomasy

  Studium možností spalování a zplyňování biomasy pro vhodný způsob produkce elektrické energie a tepla v oblasti malých výkonů- (1 MW)

  Školitel: Skála Zdeněk, doc. Ing., CSc.

 3. Numerické modleování dějů v rychloběžných lopatkových strojích.

  Náplní studia bude problemetika uplatnění numerického modleování při řešení proudových polí v pracovních prostorách rychloběžných lopatkových strojů protékaných plynnou nebo parní fází.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 4. Tepelné výměníky pracující v hlubokém podtlaku

  Náplní studia budou teoretické a experimentální práce zaměřené na problematiku přestupu tepla, kondenzace a varu na teplosměnných polochách v podmínkách hlubokého podtlaku.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 5. Tepelné výměníky pracující v kondenzačním režimu

  Náplní studia budou teoretické a experimentální práce zaměřené na problematiku přestupu tepla, kondenzace a varu na teplosměnných polochách v podmínkách hlubokého podtlaku.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 6. Termoelektrické moduly pro mikrokogenerační zdroje

  Náplní studia budou teoretické a experimentální práce zaměřené na problematiku využití termoelektrických modulů v malých kogeneračních zdrojích.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.