Detail oboru

Building Constructions

FASTZkratka: SAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti pozemních staveb. V počáteční fázi zahrnuje absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student zvolí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Pozemní stavby, a to na navrhování pozemních staveb, konstrukce a statiku staveb, technická zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru.
Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Pozemní stavby.
Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování pozemních staveb, konstrukcí a statiky staveb, technických zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BO004Kovové konstrukce 1cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BA004Matematika 4cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BH003Pozemní stavitelství 3 (S)cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BD004Statika 2cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BT001Technická zařízení budov 1cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BF004Zakládání staveb (S)cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
BL005Betonové konstrukce 1cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BO006Dřevěné konstrukce (S)cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BH007Nauka o budovách 1cs, en4letníPovinnýzá,zkano
BH004Pozemní stavitelství 4cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BT002Technická zařízení budov 2cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BW001Technologie staveb 1cs, en4letníPovinnýzá,zkano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BL009Betonové konstrukce 2cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BV010Financování stavební zakázkycs, en4zimníPovinnýano
BH011Požární bezpečnost stavebcs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BH009Projekt – Pozemní stavitelstvícs, en5zimníPovinnýklano
BZ002Stavební právo (S, K, M)cs, en2zimníPovinnýano
BT003Technická zařízení budov 3cs, en5zimníPovinnýzá,zkano
BW004Technologie staveb 2cs, en4zimníPovinnýzá,zkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BW005Realizace stavebcs, en4letníPovinnýzá,zkano
BL006Zděné konstrukce (S)cs, en5letníPovinnýzá,zkano
BW052Automatizace stavebně technologického projektovánícs4letníVolitelnýzá,zk5436ano
BL053Betonové konstrukce 3cs4letníVolitelnýzá,zk5436ano
BT056Obnovitelné a alternativní zdroje energiecs, en4letníVolitelnýzá,zk5436ano
BG051Urbanismus a územní řízenícs4letníVolitelnýzá,zk5436ano
BT057Zdravotně technické a plynovodní instalacecs4letníVolitelnýzá,zk5436ano
BH057Akustika a denní osvětlenícs, en4letníVolitelnýzá,zk5437ano
BT054Energetické hodnocení budovcs4letníVolitelnýzá,zk5437ano
BP055Inženýrské sítě (S)cs4letníVolitelnýzá,zk5437ano
BW054Management kvality stavebcs4letníVolitelnýzá,zk5437ano
BO056Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcícs4letníVolitelnýzá,zk5437ano
BT053Elektrotechnická zařízení budovcs4letníVolitelnýzá,zk5438ano
BT055Ochlazování budovcs4letníVolitelnýzá,zk5438ano
BH055Poruchy a rekonstrukcecs, en4letníVolitelnýzá,zk5438ano
BW056Stavební strojecs4letníVolitelnýzá,zk5438ano
BD052Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (S)cs4letníVolitelnýzá,zk5438ano
BF053Vybrané statě z geotechnikycs4letníVolitelnýzá,zk5438ano
BL051Bakalářský seminář (S-BZK)cs3letníVolitelný5439ano
BO052Bakalářský seminář (S-KDK)cs3letníVolitelný5439ano
BH053Bakalářský seminář (S-PST)cs, en3letníVolitelný5439ano
BD055Bakalářský seminář (S-STM)cs3letníVolitelný5439ano
BW053Bakalářský seminář (S-TST)cs3letníVolitelný5439ano
BT052Bakalářský seminář (S-TZB)cs3letníVolitelný5439ano
BL055Specializovaný projekt (S-BZK)cs6letníVolitelnýkl5440ano
BO054Specializovaný projekt (S-KDK)cs6letníVolitelnýkl5440ano
BH056Specializovaný projekt (S-PST)cs, en6letníVolitelnýkl5440ano
BD054Specializovaný projekt (S-STM)cs6letníVolitelnýkl5440ano
BW055Specializovaný projekt (S-TST)cs6letníVolitelnýkl5440ano
BT058Specializovaný projekt (S-TZB)cs6letníVolitelnýkl5440ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5436 0 BW052, BL053, BT056, BG051, BT057
5437 0 BH057, BT054, BP055, BW054, BO056
5438 0 BT053, BT055, BH055, BW056, BD052, BF053
5439 0 BL051, BO052, BH053, BD055, BW053, BT052
5440 0 BL055, BO054, BH056, BD054, BW055, BT058