Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Konstrukční inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.9.2001Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Vývoj semi-aktivně tlumeného železničního podvozku pro vysokorychlostní vlaky

    Vibrace a rázy při provozu kolejového vozidla nesmí zhoršit komfort cestujících, ani přispět ke zvýšenému opotřebení podvozku či kolejového svršku. Nejdůležitější částí podvozku jsou proto tlumiče pérování. Poslední vývojovou generaci představují počítačem řízené hydraulické tlumiče využívající působení magnetického pole na kapalinu obsahující železné mikročástice. Cílem je návrh koncepce řídicí jednotky magnetoreologických tlumičů pro kolejovou dopravu. Jedná se o experimentální práci, jejímž smyslem je na základě modelu vybraného vozidla navrhnout a implementovat vhodný algoritmus řízení.

    Školitel: Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.

  2. Výzkum a vývoj prostředků pro pokročilou aktivní diagnostiku toroidních ložisek

    Cílem je návrh monitorovacích procesů pro aktivní diagnostiku funkce a stavu speciálních ložisek. Jedná se o výzkumnou a vývojovou práci zaměřenou na aktivní diagnostiku toroidních ložisek zejména pro použití v oblasti větrných turbín, papírenských strojů a zařízení pro plynulé odlévání oceli.

    Školitel: Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.