Detail oboru

Informační bezpečnost

FEKTZkratka: TZ-IBPAk. rok: 2018/2019

Program: Informační bezpečnost

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 23.12.2014Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Studijní obor Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru Informační bezpečnost má kvalitní znalosti z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva, což jsou znalosti nezbytné pro návrh, provoz a správu informačních a komunikačních systémů. Získá praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi, přičemž bude své znalosti a schopnosti schopen prakticky aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Získá vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KKOMKomunikační technologiecs6zimníPovinnýzá,zkano
KMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
KPC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
ZPNAPrávní naukacs7zimníPovinnýzkano
KZKRZáklady kryptografiecs, en6zimníPovinnýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ZDMADiskrétní matematikacs6letníPovinnýzá,zkano
ZFY1Fyzika 1cs6letníPovinnýzá,zkano
KMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
KPC2TPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
ZUP1Úvod do práva ICT1cs4letníPovinnýkolano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
ZAITAngličtina pro ITcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ZAKRAplikovaná kryptografiecs7zimníPovinnýzá,zkano
ZEK2Makroekonomiecs5zimníPovinnýzá,zkano
ZMANManagementcs5zimníPovinnýzá,zkano
ZPSTPravděpodobnost a statistikacs5zimníPovinnýano
ZUP2Úvod do práva ICT 2cs4zimníPovinnýkolano
KZSYZabezpečovací systémycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkVOano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
ZAITAngličtina pro ITcs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ZIC1Bezpečnost ICT 1cs7letníPovinnýzá,zkano
KDAKDatová komunikacecs6letníPovinnýzá,zkano
ZEK1Mikroekonomiecs5letníPovinnýzá,zkano
KSOSSíťové operační systémycs5letníPovinnýzá,zkano
ZTINTeoretická informatikacs7letníPovinnýzá,zkano
KARSArchitektura sítícs5letníVolitelný oborovýzá,zkVOano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
ZAITAngličtina pro ITcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ZIC2Bezpečnost ICT 2cs7zimníPovinnýzá,zkano
KMDSMultimediální službycs5zimníPovinnýzá,zkano
KB2TSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
ZSPRSoftwarové právocs3zimníPovinnýkolano
KPTSPřístupové a transportní sítěcs5zimníVolitelný oborovýzá,zkVOano
KZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkVOano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
ZAITAngličtina pro ITcs3zimníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KBCTBakalářská prácecs5letníPovinnýano
ZCPTCryptologic Protocol Theoryen4letníPovinnýzá,zkano
ZKKRKyberkriminalitacs3letníPovinnýkolano
KPRMPřenosová médiacs6letníVolitelný oborovýzá,zkVOano
KRMKRádiové a mobilní komunikacecs5letníVolitelný oborovýzá,zkVOano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
KAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkAngličtinaano
ZAITAngličtina pro ITcs3letníVolitelný všeobecnýzá,zkAngličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
Angličtina 2 KAN4, ZAIT
VO 6 KZSY, KARS, KPTS, KZSG, KPRM, KRMK