Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2018/2019Zaměření: bez zaměření

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 2 roky

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Klíčové výsledky učení

Studijní program je zaměřen na zajištění takového stupně absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti v procesu autorizace - při vstupu do České komory architektů, prokázal požadované znalosti a dovednosti.

Profesní profil absolventů s příklady

„Autorizovaný architekt“ tento studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za požadované vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe požádat o autorizaci ČKA.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GRT1Grafické technikycs2zimníPovinnýklano
IG2Informační gramotnost 2cs2zimníPovinnýano
PESProstředí a energetika stavebcs2zimníPovinnýklano
SMTRekonstrukce, poruchy a sanace stavebcs2zimníPovinnýzkano
SAUSoudobá teorie architekturycs2zimníPovinnýzkano
A3ZModulový specializovaný ateliér M3cs16zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_atelierano
A4ZModulový specializovaný ateliér M4cs16zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_atelierano
A5ZModulový specializovaný ateliér M5cs16zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_atelierano
A7ZModulový specializovaný ateliér M7cs16zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_atelierano
A9ZModulový specializovaný ateliér M9cs16zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_atelierano
XX1Architektura 21. století I.cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
BLZDějiny architektury blízkého východu v kontextu evropské civilizacecs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
INA2Interpretace architekturycs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
MVU1Moderní vývoj a teorie urbanismu 1cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
ROSRevitalizace a obnova sídelcs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
SVTScénografie - výstavní tvorbacs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
M3ZModulový seminář I M3 cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_seminarano
M4ZModulový seminář I M4cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_seminarano
M5ZModulový seminář I M5 cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_seminarano
M7ZModulový seminář I M7cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_seminarano
M8ZModulový seminář I M8cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_seminarano
M9ZModulový seminář I M9cs2zimníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_seminarano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PAPPamátková péče M9cs2letníPovinnýzkano
PREPresentacecs2letníPovinnýklano
TEUSoudobé teorie urbanismucs2letníPovinnýzkano
SPKSpeciální konstrukce cs2letníPovinnýzkano
TESTechnika stavebcs2letníPovinnýklano
URSUrbánní strategiecs2letníPovinnýzkano
A3LModulový specializovaný ateliér M3 cs18letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_atelierano
A4LModulový specializovaný ateliér M4cs18letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_atelierano
A5LModulový specializovaný ateliér M5cs18letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_atelierano
A7LModulový specializovaný ateliér M7cs18letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_atelierano
A9LModulový specializovaný ateliér M9cs18letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_atelierano
AAP2Aktuální architektura vnitřního prostorucs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
XX2Architektura 21. století II. cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
KSTKonverze stavebcs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
MVU2Moderní vývoj a teorie urbanismu 2cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
SMA2Prostor v moderní architektuře 2cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
SEIStavitelství a environmentální inženýrstvícs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
DJ2Umělecká řemesla -design IIcs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
M3LModulový seminář II M3cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_seminarano
M4LModulový seminář II M4cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_seminarano
M5LModulový seminář II M5cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_seminarano
M7LModulový seminář II M7cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_seminarano
M8LModulový seminář II M8cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_seminarano
M9LModulový seminář II M9cs2letníPovinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_seminarano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ARPArchitekt v praxics2zimníPovinnýklano
DSPDesign stavebních prvkůcs2zimníPovinnýklano
KPSKonstrukce pozemního stavitelstvícs2zimníPovinnýzkano
OCZOdborný cizí jazykcs3zimníPovinnýzkano
RESRealizace staveb, podnikání a financecs2zimníPovinnýzkano
SPZStavební právo a předpisycs2zimníPovinnýzkano
A2Z2Modulový specializovaný ateliér M2cs18zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_atelierano
A3Z2Modulový specializovaný ateliér M3cs18zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_atelierano
A4Z2Modulový specializovaný ateliér M4cs18zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_atelierano
A5Z2Modulový specializovaný ateliér M5cs18zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_atelierano
A7Z2Modulový specializovaný ateliér M7cs18zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_atelierano
A9Z2Modulový specializovaný ateliér M9cs18zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_atelierano
M1Z2Modulový seminář III M1cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M2Z2Modulový seminář III M2cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M3Z2Modulový seminář III M3cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M4Z2Modulový seminář III M4cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M5Z2Modulový seminář III M5cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M7Z2Modulový seminář III M7cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M8Z2Modulový seminář III M8cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
M9Z2Modulový seminář III M9cs2zimníPovinně volitelnýkl2rocnik_zimni_seminarano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DP1Diplomní projekt - modul M1cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP2Diplomní projekt - modul M2cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP3Diplomní projekt - modul M3cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP4Diplomní projekt - modul M4cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP5Diplomní projekt - modul M5cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP7Diplomní projekt - modul M7cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP8Diplomní projekt - modul M8cs30letníPovinně volitelnýSZZano
DP9Diplomní projekt - modul M9cs30letníPovinně volitelnýSZZano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1rocnik_MSc_letni_PV 1 AAP2, XX2, KST, MVU2, SMA2, SEI, DJ2
1rocnik_MSc_zimni_PV 1 XX1, BLZ, INA2, MVU1, ROS, SVT