Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Fluidní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Dynamické jevy při provozu čerpadel a jejich vliv na spolehlivost čerpadel.

  Práce bude zaměřena na sledování spolehlivosti čerpadel při dynamických jevech na těchto čerpadlech. Spolehlivost bude posuzování s ohledem na provoz čerpadle v jaderných elektrárnách.

  Školitel: Habán Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

 2. Měření dynamických parametrů hydraulických strojů, dynamické vlastnosti používaných snímačů.

  Práce bude zaměřena na měření a zpracování měřených dat hydraulických strojů. Bližší zaměření bude na dynamické vlastnosti běžně používaných snímačů, především snímačů tlaku.

  Školitel: Habán Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

 3. Optimalizace počtu oběžných lopatek vírové turbíny na zadané parametry

  Při vývoji vírové turbíny se pro malé spády a velké průtoky se používá oběžné kolo se dvěma lopatkami. To je ovšem kavitačně nevýhodné a uložení stroje vede na velmi malé sací výšky, někdy i záporné. Optimalizace lopatek vírové turbíny by se měla zabývat oběžnými koly s podstatně vyšším počtem lopatek, ale poměrně velmi krátkých, aby se zachovala hlavní výhoda vírové turbíny – vysoký průtok. Kavitační vlastnosti by se měly také výrazně zlepšit. Studium bude podpořeno projektem MPO č. FR-TI3/712 „Výzkum a vývoj systémů pro nízkospádové vodní elektrárny“.

  Školitel: Haluza Miloslav, doc. Ing., CSc.

 4. Radiálně – axiální čerpadlo s protiběžnými koly

  Téma se zabývá řešením vícestupňového čerpadla (radiálně axiálního), kde bude vyřazeno vratné kolo a nahrazeno protirotací dalšího oběžného kola. Toto řešení bude aplikováno na čerpadla nižších rychloběžností, tedy na kola radiálně-axiální.

  Školitel: Haluza Miloslav, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.