detail oboru

Teleinformatika

FEKTZkratka: B-TLIAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.8.2019

Profil oboru

Student oboru získá znalost praktických aplikací z oblasti klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a přenosu informací ve vysokorychlostních systémech. Student se podrobně seznámí se zpracováním a přenosem multimediálních signálů, se strukturou různých druhů telekomunikačních služeb a s konstrukcí a funkcí koncových komunikačních zařízení. V oblasti aplikované informatiky je student seznamován s internetovými technologiemi a jejími službami, architekturou počítačových sítí a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních či pevných lokálních sítí.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů společně se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům individuálně se specializovat na mobilní či klasické komunikační technologie anebo na informační technologie. Umožňuje také zaměřit se podle zájmu hlouběji na multimediální a hypermediální služby, tj. na zpracování a přenos textu, řeči, hudby či obrazu. Student má možnost získat i související poznatky z mobilních komunikací a přístrojové techniky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž doplňkové předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně, z Fakulty informačních technologií a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko-správní či ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je seznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent se orientuje v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia mají své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů jsou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského oboru TELEINFORMATIKA má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích. Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru TELEINFORMATIKA naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu Telekomunikační a informační technika.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BEL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC1TPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
BELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelný všeobecný10ano
BFYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelný všeobecný10ano
BMASMatematický seminářcs2zimníVolitelný všeobecný10ano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BESOElektronické součástkycs5letníPovinnýzá,zkano
BESOPElektronické součástky - praktikumcs2letníPovinnýklano
BEL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BPC2TPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
BPISPraktikum z informačních sítícs2letníPovinnýano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BANAAnalogová technikacs7zimníPovinnýzá,zkano
BASSAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
BKOMKomunikační technologiecs6zimníPovinnýzá,zkano
BMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BMVAMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
BEMCElektromagnetická kompatibilitacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýklano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2zimníVolitelný všeobecnýkl2ano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BARSArchitektura sítícs5letníPovinnýzá,zkano
BDAKDatová komunikacecs6letníPovinnýzá,zkano
BDOMDigitální obvody a mikroprocesorycs7letníPovinnýzá,zkano
BCZSČíslicové zpracování signálůcs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BELAElektroakustikacs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BOOPObjektově orientované programovánícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BPRMPřenosová médiacs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BNAONávrh analogových integrovaných obvodůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BSCPSeminář C++cs4letníVolitelný mimooborovýklano
BVPAVybrané partie z matematiky I.cs5letníVolitelný mimooborovýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BMDSMultimediální službycs5zimníPovinnýzá,zkano
BPTSPřístupové a transportní sítěcs5zimníPovinnýzá,zkano
BB2TSemestrální prácecs3zimníPovinnýklano
BSHEStudiová technikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BVSTVysokofrekvenční technika a anténycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BZSYZabezpečovací systémycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BZKRZáklady kryptografiecs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BNEZNapájení elektronických zařízenícs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVPMVybrané partie z matematiky II.cs5zimníVolitelný mimooborovýzkano
BVELVýkonová elektronikacs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BIZPZáklady programování- algoritmycs6zimníVolitelný mimooborovýzkano
BZTVZáklady televizní technikycs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzk1ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzk1ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzk1ano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zk2ne
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecný2ano
BUBCÚvod do biologie člověkacs4zimníVolitelný všeobecnýkl2ano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BBCTBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BXBTOdborná praxecs0letníPovinnýano
BSOSSíťové operační systémycs5letníPovinnýzá,zkano
BCIFČíslicové filtrycs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BHWSHardware počítačových sítícs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BKEZKonstrukce elektronických zařízenícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BRMKRádiové a mobilní komunikacecs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BVKSVysokorychlostní komunikační systémycs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XELEBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2letníVolitelný všeobecnýklne
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzk1ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzk1ano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecný1ano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecný1ne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecný1ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzk1ano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecný2ano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecný2ano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzk3ano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzk3ano
3. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne