Detail oboru

Informační management

FPZkratka: MGR-IMAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.12.2013Akreditace do: 31.12.2021

Profil oboru

Dvouletý navazující magisterský studijní obor Informační management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra se znalostmi systémového přístupu, vytváření a aplikačního využití informačních a komunikačních technologií se zaměřením na jejich uplatnění v ekonomice a managementu podniku.

Klíčové výsledky učení

Absolventi jsou vybaveni znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu a schopnostmi aplikovat moderní informační a komunikační technologie při řešení složitých problémů a návrhu či užívání složitých informačních systémů se zaměřením na ekonomické a řídící procesy. Absolvent je schopen tvůrčím způsobem řídit rozvoj aplikačního softwaru v oblasti analýz, procesního přístupu, projektování a řízení informačních a komunikačních technologií, komunikace s uživateli včetně modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence. Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa tak umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Jeho konkurenční výhodou je souběžná znalost jak problematiky informačních a komunikačních systémů, tak ekonomiky a managementu.
Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem předmětů společného základu z oblasti ekonomie a managementu, dále pak i studiem předmětů jazykových a všeobecně vzdělávacích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského oboru Informační management se uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v ekonomických a řídících procesech podniku. Může zastávat klíčové řídící a manažerské funkce, ve kterých uplatní své znalosti systémového přístupu a aplikaci informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech podniku.

Garant oboru


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IfteiPFinanční trhy pro ekonomické informatikycs3zimníPovinnýzá,zkano
IminsPManagement informačních sítícs5zimníPovinnýzá,zkano
IosaPOperační a systémová analýzacs4zimníPovinnýzá,zkano
Ipis2PPodnikové informační systémy 2cs4zimníPovinnýzá,zkano
IpmPProjektový managementcs4zimníPovinnýzá,zkano
IrzcPŘízení životního cyklu IScs4zimníPovinnýzkano
IsmanPStrategický managementcs3zimníPovinnýzá,zkano
Ipa1_1PPraktická angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
Ipa2_1PPraktická angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
IpccizPPratikum řízení komunikační kritické infrastrukturycs0zimníVolitelnýzkano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IekoPEkonomiecs3letníPovinnýzá,zkano
ImibePManagement informační bezpečnostics5letníPovinnýzkano
ImisPManagement IScs5letníPovinnýzá,zkano
ImePMatematická ekonomiecs4letníPovinnýzá,zkano
IpmrPPokročilé metody v rozhodovánícs5letníPovinnýzá,zkano
IspPSystémy a procesycs5letníPovinnýzá,zkano
IkonPAnglická konverzaceen3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
IapePAngličtina pro životen3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
IoaPObchodní angličtinaen3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
Ipa2_2PPraktická angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
IpccilPPratikum řízení komunikační kritické infrastrukturycs0letníVolitelnýzkano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IbiPBusiness Intelligencecs5zimníPovinnýzá,zkano
IfmiPFinanční management pro informatikycs3zimníPovinnýklano
ImasPMetody aplikované statistikycs4zimníPovinnýzá,zkano
IsempPSemestrální projektcs6zimníPovinnýano
IsroPStrategie a řízení obchodu IS/ICTcs3zimníPovinnýzkano
ItsPTeorie systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
IombPOborové managementy bezpečnosti IScs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
IpkaPPodnikové kritické aplikacecs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
IzmPZnalostní managementcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
IdsPDiplomní seminářcs12letníPovinnýklano
IrmPRisk managementcs4letníPovinnýzá,zkano
IsmarPStrategický marketingcs3letníPovinnýzá,zkano
IsiPSystémová integracecs5letníPovinnýzkano
IpiPIntegrovaná podniková infrastrukturacs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
mopPMatematické metody optimalizace projektůcs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
ItbPTechnologická bezpečnost ICTcs4letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
IrjPŘízení jakostics2letníPovinně volitelnýkl2ano
IsrepPSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs2letníPovinně volitelnýkl2ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano