Detail oboru

European Business and Finance

FPZkratka: MGR-EBFAk. rok: 2017/2018

Program: Economics and Management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Studijní obor European Business and Finance je společným oborem tří univerzit: Nottingham Trent University (GB), Ekonomická universita Karola Adamieckého v Katovicích (PL) a Vysoké učení technické v Brně (ČR). Tento společný obor byl akreditován ve všech třech zemích a je podporován i ze strany EU, neboť je vystavěn na myšlence Joint Master Degree studií, která je jedním z výsledků boloňského procesu. Jde o první studijní obor svého druhu v ČR.

Studijní obor je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Studijní plán i metody výuky byly navrženy tak, aby odrážely nejen teoretické přístupy, ale i praktické potřeby pracovníků na střední a vrcholové úrovni řízení v EU. Je zde zdůrazněn zejména mezinárodní a interkulturální aspekt studia. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent tohoto studijního oboru je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.

Profesní profil absolventů s příklady

Manažer v mezinárodních podnikatelských subjektech, které působí zejména v rámci Evropské unie.

Vstupní požadavky

Přijímání uchazečů je podmíněno řádným ukončením bakalářského programu v oboru ekonomie nebo programu v příbuzném oboru. Za program v příbuzném oboru se považuje program, který zahrnuje předměty obsahující teoretickou základnu bakalářského programu v ekonomii, zejména makroekonomie, mikroekonomie, management, finance a také matematiku a statistiku.

Podání přihlášky je do 30. 4. 2018

Pro účely přijímacího řízení je uchazeč povinen předložit následující doklady:
1. životopis v anglickém jazyce;
2. motivační dopis v anglickém jazyce;
3. úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle uvážení uchazeče; v případě probíhajícího bakalářského studia potvrzení o studiu a doklad o vykonaných zkouškách potvrzený studijním oddělením fakulty, v případě již ukončeného bakalářského studia ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu;
4. úředně ověřený doklad o nevyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka.

Všechny uvedené doklady je nutné předložit do 31. 5. 2018.

Úspěšní absolventi získají:
1. diplom s titulem Master of Science (ve zkratce MSc) signovaný Nottingham Trent University - po absolvování všech předmětů daného studijního oboru
2. diplom s titulem inženýr (ve zkratce Ing.) – po absolvování všech předmětů daného studijního oboru a po vykonání státní závěrečné zkoušky na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Studium je zpoplatněno a to:
1. každý semestr studia na Fakultě podnikatelské, Vysoké učení technické v Brně 400 € pro studenty z EU, 2000 € pro studenty mimo země EU (1., 2. a 4. semestr)
2. za semestr studia na Nottingham Business School, Nottingham Trent University (3. semestr) 2850 GBP

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EciemPCross Cultural Issues in the European Human Resource Managementen5zimníPovinnýzá,zkano
EeePEnglish for Entrepreneursen3zimníPovinnýzá,zkano
ifPInternational Financeen5zimníPovinnýzá,zkano
EimPInternational Marketing en5zimníPovinnýzá,zkano
EmePMathematical Economicsen4zimníPovinnýzá,zkano
EugebPUnderstanding Global and European Business Environment en4zimníPovinnýzá,zkano
EmchPManagement of Changeen4zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
EpmPProject Managementen4zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
ciiePContemporary Issues in European Management Accounting en5letníPovinnýzá,zkano
EfrmPFinancial Risk Management en5letníPovinnýzá,zkano
EibrmPInternational Business Research Methods and Team Consultancy Projecten11letníPovinnýzá,zkano
EiePInternational Economicsen4letníPovinnýzá,zkano
EsmtPStrategic Managementen5letníPovinnýzá,zkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EciismPDContemporary Issues in International Strategic Managementen8zimníPovinnýzá,zkano
EcpisPDCorporate Policy and Investment Strategyen7zimníPovinnýzá,zkano
EfabsPDFinance and Accounting for Business Strategy en8zimníPovinnýzá,zkano
EihrimPDInternational Human Resource and Information Managementen7zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
EbiPDBusiness Intelligenceen5letníPovinnýzá,zkano
EdisPDDissertationen20letníPovinnýklano
EibPDInternational Businessen5letníPovinnýzá,zkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 EmchP, EpmP