Detail oboru

Ekonomika a procesní management

FPZkratka: BAK-EPM-KSAk. rok: 2017/2018

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 21.12.2015Akreditace do: 31.12.2019

Profil

Vychovat odborníky z oblastí, které pro průmyslové odvětví a tím i podnik, zajistí tvorbu navýšení přidané hodnoty pro zákazníky v míře, umožňující získání i konkurenční výhody. Budou to odborníci, kteří mají základní technické znalosti provázené manažérskými dovednostmi a mají schopnost vyjádřit i ekonomické vazby mezi technikou, technologií a rozhodování managementu i v časových rovinách (strategie, taktika a operativa). Naplněním cíle studia budou realizovány i požadavky české průmyslové praxe na vysokoškolsky vzdělané odborníky v globalizovaném prostředí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent tohoto bakalářského oboru získá znalosti pro řízení průmyslových podniků z hlediska tvorby hodnoty pro zákazníka v oblastech nákupu, produkčních procesů, logistiky, marketingu s použitím procesního a projektového řízení.
Bude umět vyhodnotit i ekonomickou stránku těchto funkcí včetně oblasti zavedení přípravy návrhů nových a inovovaných výrobků do výrobního procesu.
Bude umět pracovat s produkty IT v oblasti podnikových informačních systémů i jejich modulů a na tomto základu se rozhodovat pro zmenšení rizika podnikání.
Absolvent získá originální terminologii, bude mít možnost pracovat s odbornými poznatky a případně je rychle zavádět do praxe.
Současně v průběhu studia převede své získané znalosti v dovednosti formou exkurzí a praxe při zpracování projektů.
Po získání praktických dovedností bude schopen vést malou či střední firmu nebo se úspěšně zapojit do managementu rodinné firmy.

Profil absolventa lze upřesnit získanými znalostmi a dovednostmi v průběhu bakalářského studia dle struktury znalostí a dovedností:
Obecné teoreticko-ekonomické
Znalosti: hlubší přehled v oblasti ekonomických teorií, který umožňuje zvyšování kvalifikace samostudiem.
Dovednosti: rozhodování na základě analytického vyhodnocení současných trendů vývoje hospodářství v globalizovaném prostředí.
Kompetence: práce s dovednostmi při získávání informací ze sestavených prognóz vývoje ekonomických jevů s vazbami do průmyslových odvětví.

Manažerské a řídící
Znalosti: metody, postupy při použití strategie marketingové, výrobní, logistické a podnikové, použití při řídících procesech podniku na operativní úrovni.
Dovednosti: odborné a komplexní zpracování projektů v oblasti řízení podniku, (taktiky, operativy) i jeho odborných funkcí a řízení realizace projektů.
Kompetence: řízení malého, středního podniku i rodinného podniku, práce se zdroji pro rozvoj podnikání, tvorba rozhodnutí při nepředvídaných i mimořádných stavech podnikání.

Komunikační schopnosti
Znalosti: Vedení pracovního týmu a prezentace výsledků řešení problémů manažérského charakteru na všech úrovních.
Dovednosti: realizace práce s pracovníky k motivaci navýšení výkonů a vyřešení problémů a návrhy realizace řešení.
Kompetence: odpovědnost za realizaci všech manažérských funkcí při procesním řízení.

Práce s daty – IS
Znalosti: Metody a postupy použití produktů pro manažérské rozhodování (MS Projekt, ARIS, ERP, TPV 2000, BPM)
Dovednosti: samostatná práce v laboratořích na individuálním zadání semestrální práce za použití produktů IT.
Kompetence: činnost odborníka v podnikových funkcích i procesech – marketing, vývoj, nákup, výroba, logistika, obchod.

Jazykové schopnosti
Znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce.
Dovednosti: schopnost práce s odbornými texty i v komunikační rovině.
Kompetence: samostatné jednání odborníků v oblasti podnikových funkcí (marketing, obchod, nákup, logistika) v anglickém jazyce.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management B6208je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 10, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbdmKBehaviorální dovednosti manažeracs3zimníPovinnýklano
epKEkonomika podnikucs4zimníPovinnýzkano
BinfKInformatikacs4zimníPovinnýzkano
BkvmKKvantitativní metodycs4zimníPovinnýzkano
mak1KMakroekonomie 1cs5zimníPovinnýzkano
Bma1KMatematika 1cs5zimníPovinnýzkano
HA1KZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
HA2KZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
pmzKPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
sooKSystémy odměňování v organizacíchcs4zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BmanKManagementcs5letníPovinnýzkano
Bma2KMatematika 2cs5letníPovinnýzkano
mik1KMikroekonomie 1cs5letníPovinnýzkano
uceKÚčetnictvícs4letníPovinnýzkano
BumvKÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5letníPovinnýzkano
BzdKZpracování datcs3letníPovinnýklano
HA2KLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
HA3KLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
pmlKPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbpKBezpečnost prácecs3zimníPovinnýklano
fpKFinance podnikucs4zimníPovinnýzkano
BmarKMarketingcs4zimníPovinnýzkano
BoprKObčanské, obchodní a pracovní právocs2zimníPovinnýzkano
BopvKOrganizace přípravy výrobycs5zimníPovinnýzkano
BpmKProcesní managementcs5zimníPovinnýzkano
BssrKSpolečenský styk a rétorikacs3zimníPovinnýklano
BstatKStatistikacs5zimníPovinnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbezKBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýklano
BmvKManagement výrobycs5letníPovinnýzkano
BpisKPodnikové systémycs5letníPovinnýzkano
Bp1KPraxe 1cs3letníPovinnýklano
BrprKŘízení projektůcs5letníPovinnýzkano
BtoKTechnologie obráběnícs5letníPovinnýzkano
emKEnviromentální managementcs3letníPovinně volitelnýklPV4ano
BtodKTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2letníPovinně volitelnýklPV4ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BrkKKalkulace a rozpočtycs4zimníPovinnýzkano
BlogKLogisticscs5zimníPovinnýzkano
MTZPKMetodika tvorby závěrečných pracícs2zimníPovinnýano
Bp2KPraxe 2cs3zimníPovinnýklano
BpdsKPředdiplomní seminářcs11zimníPovinnýklano
BttKTechnologie tvářenícs5zimníPovinnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BdisKDiplomní seminářcs16letníPovinnýklano
BmzKManagement zásobcs5letníPovinnýzkano
BoppKObchod a podpora prodejecs5letníPovinnýzkano
BrkvKŘízení kvalitycs4letníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1
PV4 1 emK, BtodK
PV1 1 HA1KZ, HA2KZ
PV2 1 HA2KL, HA3KL