Detail oboru

Ekonomika podniku

FPZkratka: BAK-EP-KSAk. rok: 2017/2018

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 17.10.2012Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním možnost bakalářského studia, v jehož průběhu student získá teoretické i praktické znalosti z oblasti ekonomiky podniku. Konkrétně se jedná o základní teoretické poznatky z oblasti ekonomie a ekonomiky podniku, dále zejména praktické znalosti z účetnictví, daní, podnikových financí, managementu, marketingu a bezprostředně navazujících disciplín, jakož i znalost a schopnost aplikace právních předpisů nezbytných pro výkon podnikatelské činnosti.

Klíčové výsledky učení

Odborné znalosti absolventa jsou orientovány především na ekonomii a ekonomiku podniku, současně však disponuje i potřebnými znalostmi pro práci s výpočetní technikou a je schopen komunikovat v mezinárodním prostředí. Absolvent tohoto studia disponuje i znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, řízení procesů, řízení jakosti, statistiky a dalších matematických metod.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Ekonomika podniku je schopen zastávat nižší vedoucí funkce jak v podnikové sféře, tak ve veřejné správě. Absolvent disponuje odbornými ekonomickými znalostmi a dovedností potřebných k vlastnímu podnikání.
Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
epKEkonomika podnikucs6zimníPovinnýzkano
ipeKInformatika pro ekonomycs5zimníPovinnýzkano
mak1KMakroekonomie 1cs7zimníPovinnýzkano
ma1KMatematika 1cs5zimníPovinnýzkano
sooKSystémy odměňování v organizacíchcs4zimníPovinnýklano
HA1KZHospodářská angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
HA2KZHospodářská angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
pmzKPraktikum z matematiky 1cs3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdasKDaňová soustavacs6letníPovinnýzkano
ma2KMatematika 2cs5letníPovinnýzkano
mik1KMikroekonomie 1cs7letníPovinnýzkano
uceKÚčetnictvícs6letníPovinnýzkano
HA2KLHospodářská angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
HA3KLHospodářská angličtina 3en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
emKEnviromentální managementcs3letníVolitelnýklano
pmlKPraktikum z matematiky 2cs3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KciKCompetitive Intelligence 1cs5zimníPovinnýklano
fpKFinance podnikucs6zimníPovinnýzkano
ftKFinanční trhycs5zimníPovinnýzkano
KkvmKKvantitativní metodycs4zimníPovinnýzkano
KprKProjektové řízenícs5zimníPovinnýzkano
KrnKŘízení nákladůcs5zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KdetKDějiny ekonomických teoriícs4letníPovinnýzkano
fapKFinanční analýza a plánovánícs5letníPovinnýzkano
manKManagementcs7letníPovinnýzkano
KoppKObchod a podpora prodejecs5letníPovinnýzkano
statlKStatistikacs5letníPovinnýzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KjpKJakost v podnikucs5zimníPovinnýzkano
KmarKMarketingcs5zimníPovinnýzkano
MTZPKMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
KopxKOdborná praxecs5zimníPovinnýano
KpojKPojišťovnictvícs5zimníPovinnýzkano
KpdsKPředdiplomní seminářcs4zimníPovinnýano
KeupKEvropská unie a podnikánícs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
fuKFinanční účetnictvícs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
KmspKMzdový systém podnikucs4zimníPovinně volitelnýklPV5ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KbpsKBankovní produkty a službycs5letníPovinnýzkano
KdsKDiplomní seminářcs8letníPovinnýklano
KoppKObchod a podpora prodejecs5letníPovinnýzkano
KorKOptimalizace a rozhodovánícs6letníPovinnýzkano
KrnaKŘízení nákladůcs6letníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV5 1 KeupK, fuK, KmspK
PV3 1
PV4 1
PV1 1 HA1KZ, HA2KZ
PV2 1 HA2KL, HA3KL