Detail oboru

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2017/2018

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Obnova a transformace postindustriálních měst ve střední Evropě

  Hlavním motivem je systémový přístup k aktuálním problémům rozvoje města v postindustriální fázi vývoje. Cílem je porovnání přístupů a řešení problematiky transformace území po průmyslu a průmyslových ale současně také významných univerzitních středoevropských městech. Téma je zaměřeno na sledování nových trendů v urbánních strategiích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 2. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu. Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 3. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D01Základy vědecké práce Ics0zimníPovinnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_ZSano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýdrzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýdrzkano
D011Základy vědecké práce IIcs0letníPovinnýdrzkano
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0letníPovinnýSZZano