Detail oboru

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil oboru

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant oboru

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Obnova a transformace postindustriálních měst ve střední Evropě

  Hlavním motivem je systémový přístup k aktuálním problémům rozvoje města v postindustriální fázi vývoje. Cílem je porovnání přístupů a řešení problematiky transformace území po průmyslu a průmyslových ale současně také významných univerzitních středoevropských městech. Téma je zaměřeno na sledování nových trendů v urbánních strategiích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 2. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu. Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 3. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D01Základy vědecké práce Ics0zimníPovinnýzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýzk1ano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýzkano
D011Základy vědecké práce IIcs0letníPovinnýzkano
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýzk1ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýzk1ano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýzkano
DU8Geografické informační systémycs0zimníPovinně volitelnýzkano
DA11Krajinářská architekturacs0zimníPovinně volitelnýzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýzkano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýzkano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýzkano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýzkano
DA11Krajinářská architekturacs0letníPovinně volitelnýzkano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýzkano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýzkano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýzkano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýzkano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0letníPovinnýSZZano