Detail předmětu

Kosmetická chemie

FCH-BCO_KCHAk. rok: 2008/2009

Kurz je určen pro posluchače bakalářského studia studijních oborů Potravinářská chemie, Biotechnologie a Technická chemie. Klade si za cíl poskytnout studentům základní znalosti a informace z oboru kosmetologie.
1. Význam pojmů kosmetika a kosmetologie.
2. Legislativa v kosmetice v České republice a Evropské unii.
3. Anatomie a fyziologie kůže.
4. Úlohy, možnosti a hranice kosmetiky.
5. Kosmetické suroviny.
6. Specifikace kosmetických surovin dle chemického složení.
7. Specifikace kosmetických surovin dle funkce a účinku.
8. Biologicky aktivní látky.
9. Rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kriterií.
10.Specifikace kosmetických prostředků dle fyzikálního stavu.
11.Specifikace kosmetických prostředku dle funkce.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích kurzů chemie, fyziky, biologie a biochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Maibach, H. I., Barel, A. O., Paye, M.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, vyd. Marcel Dekker, Inc. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie. Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam pojmů kosmetika a kosmetologie.
2. Legislativa v kosmetice v České republice a Evropské unii.
3. Anatomie a fyziologie kůže.
4. Úlohy, možnosti a hranice kosmetiky.
5. Kosmetické suroviny.
6. Specifikace kosmetických surovin dle chemického složení.
7. Specifikace kosmetických surovin dle funkce a účinku.
8. Biologicky aktivní látky.
9. Rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kriterií.
10.Specifikace kosmetických prostředků dle fyzikálního stavu.
11.Specifikace kosmetických prostředku dle funkce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s kosmetickými surovinami a se základními technologiemi výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor BPCO_CHP , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor