Detail předmětu

Architektura 20.století 1

FA-ARCAk. rok: 2019/2020

Ve vybraných kapitolách bude vysvětlován vývoj architektury 20. století v Čechách, střední Evropě a ve světě s ohledem na vývoj slohů a tendencí a na vůdčí osobnosti české i zahraniční.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

prezentace powerpoint

Doporučená nebo povinná literatura

Frampton: Modern architecture. Critical History (EN)
William Curtis: Modern Architecture since 1900 (EN)
Šlapeta: Czech Functionalism 1918-1938. AA London 1987 (EN)
Šlapeta: The Brno Functionalists. Helsinky 1983 (EN)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Ve vybraných kapitolách bude vysvětlován vývoj architektury 20. století v Čechách, střední Evropě a ve světě s ohledem na vývoj slohů a tendencí a na vůdčí osobnosti české i zahraniční.
Česká architektura secese, kubismu, moderny, funkcionalismu a vývoje po 2. světové válce.
Významné osobnosti středoevropské architektury - Wagner, Loos, Gropius, Scharoun.
Werkbund, Bauhaus, stavební výstavy bydlení.
Německá architektura po 2. světové válce.
Světové osobnosti - Wright, Mies van der Rohe, Johnson, Kahn.

Cíl

Vybrané kapitoly architektury 20.století v Čechách, střední Evropě a ve světě

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor