Detail předmětu

Matematika I

FSI-9MA1Ak. rok: 2017/2018Celoroční semestr2  kredity

Normální rozdělení ve strojírenských procesech.
Teorie odhadu parametrů.
Testování hypotéz ve strojírenských aplikacích.
Analýza rozptylu.
Tukeyova metoda a Scheffeho metoda.
Lineární model.
Korelační koeficient.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

J. Anděl: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978
F. Egermayer, M. Boháč: Statistika pro techniky, SNTL, Praha 1984

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Sběr dat.
2. Náhodné a vymezitelné příčiny variability.
3. Normální rozdělení ve strojírenských procesech.
4. Funkce hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.
5. Rozdělení aritmetického průměru.
6. Statistické předpoklady pro rúzné typy regulačních diagramů.
7. Intervaly spolehlivosti.
8. Testování hypotéz .
9. Jednostranné a dvojstranné hypotézy.
10. Odlehlé hodnoty.
11. Korelační koeficient.
12. Lineární model.
13. Statistické modelování. Metoda Monte Carlo.