Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

FA-A9ZPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník16  kreditů

Architektonická studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert,E.: navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu.

Způsob a kritéria hodnocení

Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Detailní seznámení se zadáním
2. Exkurze, poznání objektu - autopsie
3. Analýza inspiračních příkladů
4. Poznání objektu – shromáždění podkladů
5. Poznání objektu – shromáždění podkladů 1. kritika
6. Poznání objektu – shromáždění podkladů
7. Poznání objektu – shromáždění podkladů
8. Poznání objektu – shromáždění podkladů
9. Analýza podkladů
10. Koncept - 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – konzultace NPÚ
12. Návrh prezentace obnoveného objektu
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení

Cíl

uplatnění vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Typ (způsob) výuky