Detail předmětu

Aktuální stavební techniky

FA-ASTPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Zimní semestr4. ročník2  kredity

Obsah předmětu reaguje na aktuální problémy a požadavky v oblastech stavitelství, techniky staveb, stavební fyziky a energetiky staveb, nabízí současná a perspektivní technická a konstrukční řešení při projektování a relizaci staveb. Přednášky informují o nových konstrukcích a technologických postupech současného stavitelství, o nových stavebních materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech, úsporách energie a jejich vlivu na životní prostředí. Poukazují na zásady architektonického a technického návrhu objektů s pasivní nebo nízkou energetickou spotřebou a na řešení inteligentně řízené spotřeby energie v budovách. Cílem je rozšíření základních znalostí bakalářského stupně studia, získání aktuálních informací z oboru a jejich schopnost aplikace konkrétní projektové a stavební činnosti.

Výsledky učení předmětu

Perspektivní technická a konstrukční řešení při projektování a relizaci staveb. Informace o nových stavebních materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech, úsporách energie a jejich vlivu na životní prostředí s důrazem na architektonický a technický návrh objektů s pasivní nebo nízkou energetickou spotřebou a na řešení inteligentně řízené spotřeby energie v budovách.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základní znalosti bakalářského stupně studia v oblastech stavitelství, techniky staveb, stavební fyziky a energetiky staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška - forma písemná

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Sláma a hlína jako stavební materiál současnosti
2.Balneotechnika, nové způsoby ukládání inženýrských sítí
3.Geotextilie a plastové sítě při vyztužování zemin a opěrných zdí
4. Sakrální stavby v ČR a zahraničí, zásady interiérového komfortu a technické aspekty interiérů
5. Zdící materiály obvodového pláště pasívních budov
6. Inteligentně řízené budovy
7. Analýza a tvorba energeticky úsporných řešení v budovách
8. Nové metody hydroizolací a moderní řešení plochých střech
9. Ochrana stavebních objektů proti radonu
10. Rekonstrukce staveb, konstrukční návrh
11. Rekonstrukce staveb, způsoby provádění
12. Konstrukce výškových staveb
13. Řešení konstrukcí skleněných fasád "

Cíl

Cílem je rozšíření základních znalostí bakalářského stupně studia, získání aktuálních informací z oboru a jejich schopnost aplikace konkrétní projektové a stavební činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady.