Detail předmětu

Architekt v praxi

FA-ARPPovinnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2016/2017Zimní semestr2. ročník2  kredity

Poskytnout studentům komplexní informace o všech aspektech architektonické praxe a výkonu státní správy (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společností, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení, apod.).

Výsledky učení předmětu

Komplexní znalosti o všech aspektech architektonické praxe a výkonu státní správy

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základní povědomí o možnostech výkonu praxe projekční nebo výkonu úředním.

Doporučená nebo povinná literatura

Normy a předpisy související s tématy přednášek, další literatura doporučená lektory. (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
Náplní předmětu bude představení vybraných architektů s praxí v ČR i v zahraničí - USA, Slovensko - v různých oborech - architektura budov, urbanismus, interiér, památková péče.
Poskytnout studentům komplexní informace o všech aspektech architektonické rpaxe a výkonu státní správy (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společnosti, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení, apod.)

Cíl

Schopnost orientace v současných platných právních normách a předpisech týkajících se realizování vlastní architektonické rpaxe a při výkonu státní správy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor