Detail předmětu

Reverzní inženýrství a optická digitalizace

FSI-ZRI-APovinnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2014/2015Zimní semestr2. ročník6  kreditů

Studenti budou v teoretické části kurzu seznámeni se základními principy a technologiemi optické digitalizace a s metodami reverzního inženýrství a s jejich využitím v technické praxi. Dále budou seznámeni s optickou digitalizací systémem ATOS a funkcionalitou modulů pro reverzní inženýrství softwaru Rhinoceros. V praktickém cvičení budou mít studenti možnost vyzkoušet 3D skenování strojní součásti a následnou úpravu digitálních dat. V rámci cvičení s počítačovou podporou vypracují semestrální projekt zaměřený na aplikaci získaných znalostí v oblasti digitalizace, úpravy polygonálních dat a rekonstrukce ploch.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt "Studio digitálního sochařství a nových médií", reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni po absolvování kursu efektivně aplikovat metody optické digitalizace a reverzního inženýrství při řešení multidisciplinárních problémů v rámci semestrálních projektů, diplomových prací a posléze v praxi při vývoji nových výrobků.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti CAD systémů (CATIA, Creo Parametric, Rhinoceros, Inventor) a metody konečných prvků (Ansys).

Doporučená nebo povinná literatura

Wohlers, Terry T. Prototyping & Tooling State of the Industry, Worldwide Progress Report, 204stran, Wohlers Associates, Inc.,1998 (CS)
Karl Kraus, Photo grammetry,Geometry from Images and Laser Scans, Second Edition, ISBN 978-3-11-019007-6.
Raja V, Fernandes K. J, Reverse Engineering: An Industrial Perspective, Springer, 2010, p. 260, ISBN: 978-1849966603
Wang W, Reverse Engineering: Technology of Reinvention, CRC Pres, 2010, p. 357, ISBN: 978-1439806302

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: vypracování semestrálního projektu, odevzdání dat a posteru v digitální formě.
Zkouška: bude udělena po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je předat studentům konkrétní teoretické a praktické znalosti z oblasti reverzního inženýrství a jejich vhodném využití v technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do 3D digitalizace - plán semestru, základní pojmy, úvod do problematiky
2. 3D digitalizace (přehled technologií, AFP, laserové skenery, kontaktní skenery, full body skenery, faciální skenery)
3. Principy měření - triangulace, aktivní triangulace
4. 3D digitalizace mikro CT – průmyslová počítačová tomografie
5. 3D digitalizace mikro CT – průmyslová počítačová tomografie
6. Zpracování polygonálních dat
7. Reversní inženýrství - softwarové nástroje, metodické přístupy k 3D modelování
8. 3D digitální technologie v praxi: protetika a ortotika, historie a současnost
9. 3D digitální technologie v praxi: herní průmysl, archeologie, oděvní průmysl a další.
10. Kontrola kvality, automatizace měření

Cvičení s poč. podporou

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačové cvičení - systém Rapidform XOR3
• Pracovní prostředí, import skenovaných dat, základní ustavení
• Práce s regiony
• Modelování s využitím skenovaných dat
• Fitování ploch, kopírování prvků
• Analýza odchylek, pokročilé funkce

Počítačové cvičení - systém Rhinoreverse 2
• Seznámení s funkcemi modulů Rhinoreverse 2.
• Tvorba ploch a rekonstrukce dat využitím Rhinoreverse 2.

Projekt
• Zpracování semestrálního projektu, konzultace.
• Prezentace semestrálního projektu, zápočet.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

3D optický systém ATOS
• Seznámení s technologií optické digitalizace systémem ATOS.
• Příprava modelu pro optickou digitalizaci, vlastní digitalizace strojního dílu.
• Zpracování digitalizovaných dat do polygonálního modelu.
• Registrace souřadných systémů digitalizovaných dat a CAD modelu, export dat.

Fotogrametrický systém Tritop
• Měření deformací
• Využití systému tritop pro měření systémem ATOS

Projekt
• Zpracování zadaného semestrálního projektu.