Detail předmětu

Zpracování a valorizace průmyslových odpadů

FCH-MC_ZVPOAk. rok: 2021/2022

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů. V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeny s technologiemi termofilního zpracování odpadů, s technologiemi kompostování a skládkování, s technologiemi čištění odpadních vod a s recyklačními technologiemi. V rámci předmětu rovněž získají informace o analýze všech druhů odpadů a o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady.

Prerekvizity

Analytická chemie I a II Biochemie I a II

Doporučená nebo povinná literatura

Brožek F., Urban R., Zemánek Z.: Recyklace. Moravia Tisk, Vyškov 2003. (CS)
Chandrasekaran M.: Valoriozation of food processing by-products, CRC Press, 2013, 978-1-4398-4885-2 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Odpady a jejich vlastnosti
2. Odpadní vody
3. Aerobní procesy
4. Anaerobní procesy
5. Kompostování odpadů
6. Recyklace odpadů
7. Skládkování, spalování odpadů
8. Analýza odpadů
9. Nakládání s odpady
10. Praktická část
11. Praktická část
12. Praktická část

Cíl

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný