Detail předmětu

Technologie obnovitelných zdrojů

FCH-BC_TOZAk. rok: 2021/2022

Předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí. Zvláštní pozornost je přitom věnována pochopení základních technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky a orientace v oblasti alternativních energetických zdrojů. Pochopení základních principů a filozofie využívání obnovitelných zdrojů energie.
Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění v odborné, technické praxi.
Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a budou schopni absolvovat další specializované kurzy.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Širší znalosti z kurzů chemie, fyziky, chemického inženýrství, fyzikální chemie a klimatologie.

Doporučená nebo povinná literatura

KUTÍLEK, M. a spol.:Homo adaptabilis, 2013, ISBN:978-80-7363-563-3 (CS)
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul SH8 a příklady řízení kombinovaných systémů. Vracov: VZSČČK Vracov, 2006. s. (25 s.)
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. s. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00- 4
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul HLC a příklady řízení solárních systémů. Brno , CZ: VZS ČČK Vracov, 2005.
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; PŮČKOVÁ, H. Inteligentní dům. Vracov: VZS ČČK Vracov, 2006. s. 1-4.
MIKŠÍK, F.; MIYAZAKI, T.; KOYAMA, S.; KOTLÍK, J. Adsorption and desorption of water on mesoporous silica for energy storage. Tokyo, Japan: ISHPC, 2017.
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P.; VÁVROVÁ, M.; MIYAZAKI, T.; KOYMA, S. Accumulation of water and energy in environment by short rotation coppice plantations. Fukuoka, Japan: Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, 2017. p. 75-78.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky a audiovizuálních prezentací. Vyučujícím a studentům bude k dispozici základní e-learningový kurz v systému LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí základu a pochopení fylozofie technologií obnovitelných zdrojů .

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Energetické zdroje - obecně
2. Obnovitelné zdroje energie
3. Možnosti využití energie vody
4. Možnosti využití energie větru
5. Možnosti využití energie slunce
6. Geotermální energie
7. Možnosti využití energie biomasy
8. Geotermální energie
9. Možnosti úspory energie v rodinných a bytových domech.
10. Regulace a měření energetických systémů

Cíl

Podat základní přehled o technologických procesech, regulaci a ekonomických možnostech jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor