Detail předmětu

Němčina odborná 1

FAST-VYN007Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných německých textech na úrovni B1 – B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické němčiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladen i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí odbornou slovní zásobu a budou schopni orientovat se v odborných textech psaných akademickou němčinou. Budou schopni prezentovat své projekty a diskutovat o nich.

Prerekvizity

Znalost obecné němčiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti si rozšíří odbornou slovní zásobu týkající se základních témat z oboru architektury, seznámí se s akademickou němčinou a naučí se prezentovat své projekty a diskutovat o nich.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor