Detail předmětu

Němčina pro středně pokročilé 2

FAST-VYN006Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: vztažné věty s předložkou, zpodstatnělá přídavná jména, různé typy vedlejších vět, Partizip I a II jako přídavné jméno, dvoudílné předložky, budoucí čas Futur I, spojky bis, indem

Slovní zásoba: přátelé, láska a vztahy, popis předmětů a postupů, osobní vlastnosti, v práci, návody k použití, práce na počítači, řešení konfliktů, z dějin Německa, Evropa

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět i lehce složitějším textům a poslechům, bude schopen prezentovat informace z mluvených a psaných zdrojů, bude zvládat celkem plynulé a přesnější vyjadřování, bude schopen používat jazyk účinně a sponntánně pro společenské, studijní a pracovní účely, dosáhne výstupní úrovňě B1 vyšší dle SERR

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12, BYN2, BYN22 a BYN3. Měli by být schopni konverzovat o běžných tématech a porozumět srozumitelnému slovnímu projevu, mluvenému i psanému. Měli by ovládat slovesné časy včetně plusquamperfekta, skloňování přídavných jmen a zájmen, pořádek slov ve větě po různých spojkách, podmínkové věty, Konjunktiv II. a další gramatické jevy. Měli by být schopni vyjadřovat se srozumitelně, bez větších gramatických chyb.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost porozumět i složitějším textům a poslechům,
prezentace informací z různých mluvených a psaných zdrojů,
spontánní, plynulé a vcelku přesné vyjadřování,
pružné a účinné používání jazyka pro společenské, studijní a pracovní účely
výstupní úroveň dle SERR: B1 vyšší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor