Detail předmětu

Elektronová paramagnetická resonance: simulace

CEITEC VUT-DS127AAk. rok: 2020/2021

Prerekvizity

základní znalost prostředí Matlab

Doporučená nebo povinná literatura

A. Abragam and B. Bleaney – Electron paramagnetic resonance of transition ions
J. A. Weil and J. R. Bolton – Electron Paramagnetic Resonance
N. M. Atherton – Principles of electron spin resonance
P. H. Rieger – Electron Spin Resonance (EN)
F. Gerson and W. Huber – Electron spin resonance of organic radicals (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Role simulací v porozumění výsledků EPR.
- Souhrn spinového Hamiltoniánu a experimentů EPR
- Získání informací ze spektra EPR: tvar čáry EPR, fitování experimentálních spekter a interpretace parametrů
- Spektra monokrystalických vzorků
- Prášková spektra

Úvod do EasySpinu, jeho základní funkce a použití:
- EPR pevných látek
- EPR roztoku (isotropie, rychlý pohyb, pomalý pohyb)
- Magnetická susceptibilita

Optimalizace
- funkce esfit pro získání parametrů spinového Hamiltoniánu

Příklady
- sloučeniny přechodných kovů
- organické radikály
- spinové značky (NO)
- technika spinových

Cíl

Cílem kurzu je úvést přehled různých aplikací experimentů EPR a nastínit základ pro interpretaci spekter EPR.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný