Detail předmětu

Zásady výroby aditiv

CEITEC VUT-DS122Ak. rok: 2020/2021

V tomto kurzu budou přezkoumány základy, výhody a nevýhody výroby aditiv a její sociální a ekonomický dopad. Student se naučí, jak ovládat souhru mezi materiály, zařízeními pro výrobu a softwarem pro úspěšný vývoj produktu. Čtyři z nejrozšířenějších technologií výroby aditiv budou podrobně revidovány, včetně modelování roztaveného nanášení, psaní přímým inkoustem, selektivního tavení laserem a stereolitografie. Pro každou technologii budou diskutovány materiálové požadavky, principy a podmínky zpracování, přesnost, poruchy v komunitě a vlastnosti získaných součástí. Studenti budou mít možnost v křemíkovém designu jednoho objektu a postavit jej vrstvu po vrstvě pomocí buď fúzované modelování depozice nebo přímé psaní inkoustem. V neposlední řadě bude představen koncept biofabrikace a 3D bioprintingu s vysokým potenciálem pro výrobu lidských tkání a orgánů.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti materiálových věd, polymerů, kovů a keramiky. Základní pojmy tradičního zpracování material.

Doporučená nebo povinná literatura

S.H. Huang, P. Liu, A. Mokasdar, L. Hou. Additive manufacturing and its societal impact: a literature review. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 67, 2013, 1191-1203. (EN)
D. Herzog, V. Seyda, E. Wycisk, C. Emmelmann. Additive manufacturing of metals. Acta Materialia 117, 2016, 371-392. (EN)
A. Bellini, S. Güçeri. Mechanical characterization of parts fabricated using fused deposition modelling. Rapid Prototyping Journal 9, 2003, 252-264. (EN)
J.W. Holloman. Ceramic Stereolithography: Additive Manufacturing for Ceramics by Photopolymerization. Annual Review of Materials Research 46, 2016, 19-40. (EN)
Y. Maazouz, E.B. Montufar, J. Guillem-Marti, I. Fleps, C. Ohman, C. Persson, M.P. Ginebra. Robocasting of biomimetic hydroxyapatite scaffolds using self-setting inks. Journal of Materials Chemistry B 2014, 2: 5378-5386. (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný