Detail předmětu

Zahradní architektura

FA-ZAA-TEAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na základní urbanistické předměty zabývajícími se funkčně provozními a prostorovými vztahy. V přednáškách jsou studenti seznamováni s vývojem krajiny a zahradního umění a se současným pojetím oboru a jeho vztahem k urbanismu a architektuře. Přednášky i cvičení jsou rovněž zaměřeny na komplexní řešení urbánního prostředí, tj. na zpevněné povrchy, městský mobiliář, vodní prvky a výtvarná díla. Důraz je kladen na použití rostlinného materiálu v urbanistickém návrhu a na zásady a pravidla projektování zeleně. Studenti jsou na přednáškách a cvičeních seznamováni s inspirativními realizacemi městského a krajinného prostředí.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Doporučená nebo povinná literatura

JELLICOE, Geoffrey Alan and Susan JELLICOE. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9. (EN)
HOLDEN, Robert. New landscape design today. London: Laurence King Publishing, 2003. 192 s. ISBN 1 85669 290 6. Holden, Robert. New landscape design today. London: Laurence King Publishing, 2003. 192 s. ISBN 1 85669 290 6. (EN)
LYNCH, Kevin. The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press, 1960. ISBN 9780262620017 (EN)
MOSTAEDI, Adrian. Landscape design today. Barcelona: Carles Broto & Josep Maria Minguet, 175 s. ISBN 84-89861-97-8. (EN)
SPENS, Michael. Modern landscape. New York: Phaidon Press Limited, 2003. 239 s. ISBN 0 7148 4155 2. (EN)
GOTHEIN, Marie Luise. Geschichte der Gartenkunst, 1. a 2.díl, Jena: Eugen Diederichs, 1926. (DE)
DUNNETT Nigel. Naturalistic Planting Design: The Essential Guide. Bath: Filbert Press, 2019. 240 p. ISBN 9780993389269. (EN)
DUNNETT Nigel and James HITCHMOUGH. The Dynamic Landscape: Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting. London and New York: Taylor & Francis, 2004. 336 p. ISBN 978-0415438100. (EN)
DUNNETT Nigel and Noel KINGSBURY. Planting Green Roofs and Living Walls. Portland: Timber Press, 2008. 256 p. ISBN 978-0881929119. (EN)
BLAKE Jimi and Noel KINGSBURY. A beautiful obsession: Jimi Blake´s world of plants at Hunting Brook Gardens. Bath: Filbert Press, 2019. 240 p. ISBN 978-1999734527. (EN)
WALLINGTON Jack. Wild about Weeds: Garden Design with Rebel Plants. Laurence King Publishing, 2019. 176 p. ISBN 978-1786275301 (EN)
Piet OUDOLF. Planting the natural garden. Portland: Timber Press, 2019. 288 p. ISBN 978-1604699739 (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě teoretických znalostí získaných během tematicky naplněných seminářů bude vypracována závěrečná práce zaměřená na návrh vybraného prostranství v městském nebo krajinném prostředí, kde budou uplatněny principy návrhu úprav veřejných prostranství se začleněním prvků zeleně spolu se zpevněnými povrchy a mobiliářem ve funkční celek, který vybrané prostranství úpravami revitalizuje, zmodernizuje, nebo zcela změní jeho stávající využití.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět navazuje na základní urbanistické předměty zabývajícími se funkčně provozními a prostorovými vztahy. V přednáškách jsou studenti seznamováni s vývojem krajiny a zahradního umění a se současným pojetím oboru a jeho vztahem k urbanismu a architektuře. Přednášky i cvičení jsou rovněž zaměřeny na komplexní řešení urbánního prostředí, tj. na zpevněné povrchy, městský mobiliář, vodní prvky a výtvarná díla. Důraz je kladen na použití rostlinného materiálu v urbanistickém návrhu a na zásady a pravidla projektování zeleně. Studenti jsou na přednáškách a cvičeních seznamováni s inspirativními realizacemi městského a krajinného prostředí.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.

Obsah seminářů:
1. Vývoj krajinné architektury a zahradního umění I. (zahrady starověku, středověké zahrady, zahrady novověku)
2. Vývoj krajinné architektury a zahradního umění II. (zahrady 19. století - formální zahrada, období sbírkaření a introdukce rostlin, městský park)
3. Vývoj krajinné architektury a zahradního umění III. (organické a modernistické zahrady, outdoor room, zahrady pro pohled shora, zahrady v přírodním prostředí, konstrukční zahrady)
4. Uplatnění přírodních složek v sídlech a jejich význam pro udržitelný rozvoj
5. Detail v současné krajinářské tvorbě
6. Land art v krajinářské tvorbě
7. Návrhová část

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor