Detail předmětu

Prostor v moderní architektuře

FA-PMA-TAk. rok: 2020/2021

Tématem semináře je problematika prostoru jak se objevuje především v textech architektů. Důraz bude kladen na systematické uchopení problematiky prostoru, zároveň bude představena i historicky. Záměrem semináře bude rovněž ukázat širší kulturní kontext (filosofické myšlení, estetika, teorie umění) architektonického diskursu o prostoru i jeho historické předpoklady.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

Arnheim, R.: The Dynamics of Architectural Form. Berkley - Los Angeles 1977 (Chapter "Elements of Space", pp. 9-31). (EN)
Collins, P.: Changing Ideals in Modern Architecture. Montreal 1975 (Chapter "New Concepts of Space", pp. 285-293). (EN)
Forty, A.: Words and Buildings. New York 2000 (Chapter "Space", pp. 256-275). (EN)
Benton, T. (ed.): Form and Function: A Source Book for the History of Architecture and Design. 1890-1939. London 1975. (EN)
Casey, E. S.: Getting Back into Place. Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Bloomington - Indianapolis 1993. (EN)
Hays, K. M. (ed.): Architecture. Theory since 1968. New York 2000. (EN)
Nesbitt, K. (ed.): Theorizing a New Agenda for Architecture. New York 1996. (EN)
Ven, der van C.: Space in Architecture. The Evolution of a New Idea in the Theory and History of the Modern Movements. Assen - Maastricht 1987. (EN)
Vidler, A.: Warped Space. Cambridge/Mass. 2001. (EN)
Zevi, B.: Architecture as Space. New York, 1993. (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z hodnocení docházky a vypracování seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tématem semináře je problematika prostoru jak se objevuje především v textech architektů. Důraz bude kladen na systematické uchopení problematiky prostoru, zároveň bude představena i historicky. Záměrem semináře bude rovněž ukázat širší kulturní kontext (filosofické myšlení, estetika, teorie umění) architektonického diskursu o prostoru i jeho historické předpoklady.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Obsah bloků výuky:
I. Moderní architektura a prostor: úvod do pojetí prostoru v moderní architektuře (Collins, Forty, Zevi).
II. Cesta k prostoru moderny: počátky koncepcí architektonického prostoru a hledání identity v architektuře.
III. Uzavřený prostor (Semper, Berlage): uzavřenost vnitřku - přístřeší; Wrightovo rozbití krabice a plynoucí prostor.
IV. Modernismus a prostor: diskurs o prostoru a jeho předpoklady.
V. Nové chápání prostoru (Schindler, De Stijl, Moholy-Nagy, Mies van der Rohe).
VI. Le Corbusier: od osvícenského snu o transparentnosti k Espace indicible.
VII. Kritika pojetí prostoru moderny a návrat ke koncepci místa.
VIII. Od fenomenologie a existencialismu k architektonickému prostoru (van der Laan).
IX. Pojetí místa (Norberg-Schulz).
X. Dekonstrukce: od Derridova espacement k jinému místu (Tschumi).
XI. Kritická reflexe koncepcí prostoru (Arnheim, Casey, Foucault, Lefebvre, Vidler).

Cíl

Cílem semináře je
– uvedení do teorie architektury 20. století prostřednictvím problematiky prostoru
– porozumění architektonickému myšlení (jeho psané podobě) komentovanou četbou a diskusí nad texty
– rozvinout kritické myšlení a vědomí provázanosti architektury s širším kulturním kontextem

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Sledována je účast na seminářích v minimálním rozsahu 80 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor