Detail předmětu

Slinováni keramických materialů

FSI-9SKEAk. rok: 2020/2021

V kurzu jsou doktorandi seznamováni s termodynamickými a kinetickými základy slinovacího procesu, s moderními metodami slinování a s faktory, kterými lze slinování ovlivnit. Speciální pozornost je věnována problémům řízení mikrostruktury při slinovacím procesu, slinování nanokeramických materiálů a využití dilatometru při studiu slinování. Obsahová náplň je přizpůsobována zaměření budoucí disertační práce.

Výsledky učení předmětu

V rámci kurzu student získá pokročilé znalosti o teorii slinovacího prcesu a o moderních metodách slinování používaných v současném době v inženýrské i vědecké praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti chemické termodynamiky a přípravy a vlastností keramických materiálů.

Doporučená nebo povinná literatura

KINGERY, W., BOWMEN, H.K., UHLMANN, D.R. Introduction to Ceramics. 2nd ed. John Wiley & sons inc. (1960), England. ISBN 0-471-47860-1. (EN)
KANG, S.J.L.: Sintering – Densification, Grain growth and Microstructure, Elseviever (2005), England. ISBN 07506 63855 (EN)
RAHAMAN, M. N.: Sintering of Ceramics, CRC press (2008), U.S.A. ISBN 978-0-8493-7286-5 (EN)
M. Trunec, K. Maca: Advanced Ceramic Processes, in Advanced Ceramics for Dentistry (Eds. J.Z. Shen, T. Kozmac), Elsevier, Amsterdam 2014 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Přednášky jsou doplněny i praktickými ukázkami jak na pracovišti Odboru keramiky a polymerů FSI, tak i v laboratořích skupiny Pokročilých keramických materiálů CEITEC VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Přezkoušení úrovně znalostí a schopnosti aplikace získaných znalostí v konkrétních problémech týkajících se zaměření doktoranda.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se slinováním pokročilých keramických (popř. kovových) práškových materiálů a naučit je, jakým způsobem lze řízením slinovacího procesu řídit mikrostrukturu (a tím i vlastnosti) produktů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-MAT-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy termodynamiky a kinetiky.
2. Hnací síly a mechanismy slinovacího procesu.
3. Fáze slinovacího procesu a modely platné pro jednotlivé fáze slinovacího procesu.
4. Slinování za použití tlaku.
5. Slinování za použití polí (magnetické, elektrické, plasma atd.).
6. Faktory ovlivňující slinování
7. Růst zrn a řízení mikrostruktury při slinovacím procesu.
8. Specifika slinovacího procesu nanokeramických materiálů.
9. Využití dilatometru při studiu slinování.
10. Exkurze a praktická cvičení.