Detail předmětu

CAD v automobilovém průmyslu

FSI-QC0Ak. rok: 2020/2021

Předmět umožňuje získání všech potřebných informací pro základní zvládnutí konstrukčních prací pomocí počítače v systému CATIA. Student se naučí vytvářet konstrukční dokumentaci optimálním způsobem. Získá zkušenost, že CAD je pouze podpora konstrukčního procesu, urychlí a zefektivní práci, ale v žádném případě nenahradí tvůrčí práci konstruktéra a požadované vědomosti v příslušném oboru.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu dokáže pracovat v základních modulech v rámci prostředí CATIA V5. Je schopen zvolit optimální postup modelování podle stanovených pravidel.

Prerekvizity

Základní znalosti práce v CAD systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

RIDER, Michael J. Designing with Creo Parametric 4.0. SDC Publications, 2012. ISBN 9781630571023.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení a vypracování semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s přístupem k modelování v základních modulech v prostředí CATIA v5.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je kontrolována průběžnými testy znalostí probírané látky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. CATIA - Basics
2. CATIA - Part design: úvod
3. CATIA - Part design: Sketcher
4. CATIA - Part design: Sketcher
5. CATIA - Part design: Sketch based features
6. CATIA - Part design
7. CATIA - Generative shape design: Wireframe
8. CATIA - Generative shape design: Sketch based features
9. CATIA - Generative shape design
10. CATIA - Hybrid modelling
11. CATIA - Assembly design
12. CATIA - Drafting
13. CATIA - Drafting