Detail předmětu

Simultánní inženýrství

FSI-PINAk. rok: 2020/2021

Základy týmové práce spolupráce dodavatel - odběratel (tvorba konceptu řešení,kostrukce součásti, zhotovení prototypu a zavedení seriové výroby). Možnosti multimediální komunikace. Rapid prototyping (rychlá výroba prototypů metodami selektivní sintrace, stereolitografie,
laminování atd). Simulační programy používané při plnění dutiny formy, tuhnutí a chladnutí odlitku, sloužící k optimalizaci konečného výrobku. Technologičnost konstrukce (konstrukce odlitku zamezující vzniku vad).

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti z výše uvedených oblastí, tj. komunikace
prostřednictvím multimédií, rychlé prototypování, využívání výpočetní
techniky pro simulaci pochodů atd.

Prerekvizity

Základní znalosti ze slévárenské technologie především z hlediska technologičnosti konstrukce odlitku. Přehled metod rychlého prototypování.Znalosti aplikací metod počítačových simulací při zhotovení odlitků.

Doporučená nebo povinná literatura

THE ROLE OF PROCESS MODELLING IN SIMULTANEOUS ENGINEERING AND THE DEVELOPMENTS NEEDED TO MAKE IT A REALITY (19960703) 8th World Conference on Investment Casting, London, UK, P 21- 1 to 21-3, Jun 28-30, 1993 (3 p)
Use of Simultaneous Engineering in Development of Casting Prototypes and Samples (20083120) Livarski Vestnik, Issue 1, 2008, P37-49
SIMULTANEOUS ENGINEERING (19930252) Society of Manufacturing Engineers Conference on Design and Economics of Expendable Pattern Castings, Detroit. Nov 1992 (4 p)
SIMULTANEOUS ENGINEERING - THE EXPRESS WAY INTO THE FUTURE (20000632) Casting Plant and Technology International V 16 N 2 P 36, 41-42, 46, Feb 2000 (4 p)
Simultaneous engineering for new product development : manufacturing applications Jack Ribbens New York, NY [u.a.] : Wiley, ©2000. ISBN-13: 978-0471252658
Simultaneous Engineering: Methodologies and Applications U. Roy, John Usher, Hamid R. Parsaei Taylor & Francis, 1999 ISBN 978-9056996604

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena.
Klasifikovaný zápočet: semestrální práce písemná - povinná

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět seznamuje s novou filosofií spolupráce odběratel - dodavatel
založenou na týmové práci od vzniku ideje až po její realizaci. Cílem
kurzu je seznámit posluchače s moderními možnostmi komunikace
odběratel - dodavatel a možnostmi efektivní spolupráce založené na
metodách rapid prototyping, simulaci pochodů na počítači apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné zásady týmové spolupráce dodavatel - odběratel
2. Moderní směry multimediální komunikace
3. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku I
4. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku II
5. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku III
6. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel I
7. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel II
8. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel III
9. Rapid prototyping - přehled metod
10.Rapid prototyping - FDM metoda a LOM metoda
11.Rapid prototyping - digital prototyping
12.Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku I.
13.Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku II

eLearning