Detail předmětu

Konstrukční cvičení

FSI-LKCAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je praktické procvičení poznatků z předmětů teoretického základu oboru formou proj. podkladů,výkresové dokumentace a výpočtových zpráv.
Zadání z oblastí energetika, tepelné turbiny, projektování tep. centrál, ekologizace energ. výroben.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v technických podkladech,
samostatná práce na zadaném úkolu.
Zpracování dokumentace formou technické
zprávy.

Prerekvizity

Znalosti z oboru energetické inženýrství

Doporučená nebo povinná literatura

Krbek,Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995
Fiedler,Krbek,Polesný:Strojní zařízení elektráren,skripta VUT 1999
literatura dle zaměření tématu DP
Leyzerovich:Large Power Steam Turbines,PennwellBooks,USA2003
Boyce:Gas Turbine Engineering Handbook,Gulf Publishing-1995
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...
Horlock, J.H.:Advaced Gas Turbine Cycle, Pergamon Press, London,2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:
prezence ve cvičeních,průběžná kontrola dílčích
výsledků ved. práce.
Odevzdaná technická zpráva podle předepsaného vzoru EU.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Zvládnout výpočtové a projektové podklady pro
energetiku formou samostatné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžná kontrola výsledků

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. cvičení: individuální práce dle zadání diplomového projektu