Detail předmětu

Energetické zdroje

FAST-NTA035Ak. rok: 2020/2021

Problematika zdrojů energií, návaznost na energetické potřeby a energetické koncepce budov. Výroba a distribuce elektrické energie, výroba a distribuce tepla, výroba a distribuce chladu, zásobování plynem. Využití obnovitelných zdrojů energií. Předpisy pro hospodaření s energiemi, energetický průkaz budovy, energetické audity budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Základy tepelné techniky. Základy vytápění a zásobování budov vodou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zdroje energie na Zemi (ne/obnovitelné, primární energie, paliva).
2. Energetické koncepce budov (systémy vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, přípravy teplé vody).
3. Zjednodušené stanovení spotřeb energií v budovách.
4. Výroba a distribuce elektrické energie, elektrizační soustavy, rozvod elektrické energie (vč. přípojek).
5. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny.
6. Zásobování topnými plyny, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky, rozvody (vč. přípojek).
7. Centrální zásobování teplem – tepelné zdroje. Ekologické aspekty spalovacích procesů.
8. Centrální zásobování teplem – teplovody a předávací stanice (vč. přípojek).
9. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody.
10. Výroba chladu v budovách, dálkové chlazení.
11. Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Kolektory pro vedení potrubních sítí.
12. Energetické hodnocení budov – Energetický průkaz.
13. Energetické hodnocení budov – Energetický audit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor