Detail předmětu

Hydropedologie

FAST-DSB023Ak. rok: 2020/2021

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie.
Rovnice proudění.
Hydraulické charakteristiky půdy.
Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd.
Variabilita hydropedologických veličin.
Geostatika půd.
Mísitelné proudění.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti individuálně zpracují seminární práci z oblasti Inženýrské hydropedologie v souvislosti s řešenou doktorskou prací

Prerekvizity

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy hydropedologie.
2. Půdní hydrostatika – potenciál půdní vody.
3. Hydrodynamika půdní vody.
4. Rovnice proudění a její řešení.
5.–6. Hydraulické charakteristiky – aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar.
7. Program RETC.
8. Infiltrace.
9.–10. Variabilita hydropedologických veličin.
11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné.
12.–13. Mísitelné proudění – popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek.

Cíl

Rozšíření znalostí z vybraných částí hydropedologie, samostatné řešení hydropedologických úloh v laboratoři a teoretické znalosti zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor