Detail předmětu

Řízení odtoku vody z povodí

FAST-DSB027Ak. rok: 2020/2021

Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase, regulační obvod, metody in-line, on-lina a off-line, automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat, vodohospodářský dispečink, operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Dodatečné znalosti týkající se operativního řízení odtoku vody z povodí pomocí izolovaných nádrží a vodohospodářských soustav

Prerekvizity

Základní znalosti na úrovni magisterského studia z matematiky, fyziky, hydrologie, nádrží a vodohospodářských soustav.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase.
2. Regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line.
3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat.
4. Vodohospodářský dispečink.
5.–7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace.
8.–13. Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace.

Cíl

Znalosti potřebné pro zpracování návrhu a výstavbu řídícího systému odtoku vody z povodí v rámci vodohospodářské soustavy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor