Detail předmětu

Investiční výstavba

FAST-NVB056Ak. rok: 2020/2021

Tvorba podnikatelského záměru investičního projektu soukromého a veřejného sektoru. Mapování a hodnocení výnosů a nákladů, příjmů a výdajů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby. Tvorba modelů a práce s rizikem a nejistotou v oblasti investičního rozhodování. Využití postauditů pro zpřesnění prognózy vývoje projektu v předinvestiční fázi.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Studie proveditelnosti, ukazatele ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, B/C, LCC), základy analýzy citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýzy rizik.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Životní cyklus projektu stavby, fáze, činnosti, dokumenty
2. Studie proveditelnosti soukromých investičních projektů soukromého sektoru (případová studie developerského projektu)
3. Studie proveditelnosti veřejných investičních projektů (případová studie projektu dopravní infrastruktury)
4. Financování investičních projektů vč. programového financování ISPROFIN – EDS/SMVS
5. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních projektů, určení hodnoty diskontní sazby
6. Analýza rizika v investičním rozhodování, pojetí a klasifikace rizika
7. Analýza citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýza rizika v investičním rozhodování
8. Proces řízení rizika, identifikace, analýza a doporučení na jeho snížení / eliminaci
9. Management portfolia investičních projektů, procesní modely
10.Postaudity projektů, retrospektivní analýzy a hodnocení

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning