Detail předmětu

Ekonomická statistika

FAST-NVB039Ak. rok: 2020/2021

V předmětu se studenti seznámí s vývojem a současností ekonomické statistiky. Pro používání statistických dat je nezbytné pochopení vyjadřovacích prostředků statistiky. Bez zvládnutí principů zkoumání závislostí a měření ukazatelů nelze správně navrhovat ani používat výsledky statistických šetření. Statistická služba je v ČR organizována Českým statistickým úřadem a ministerstvy. Pozornost je zaměřena na ekonomickou statistiku a její jednotlivé směry. Součástí je i seznámení s vybraným statistickým softwarem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost ekonomické statistiky se zaměřením na statistiku ve stavebních podnicích. Zvládnutí problematiky cenových indexů a jejich použití.

Prerekvizity

Znalost matematických základů z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky. Znalosti a dovednosti z oblasti pracovního inženýrství, ekonomiky práce, třídění a klasifikování stavební produkce a z oblasti cen ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj statistiky, její současné pojetí, předmět a obsah ekonomické statistiky, základní pojmy.
2. Statistické třídění.
3. Vyjadřovací prostředky statistiky.
4. Ukazatelé, indexy a rozdíly.
5. Časové řady.
6. Statistický software.
7. Statistická služba, související zákony, Český statistický úřad, získávání údajů, informace.
8. Statistika v podnicích.
9. Statistický výzkum.
10. Cenová statistika ve stavebnictví.
11. Statistika průmyslu.
12. Zvaná přednáška odborníka k aktuální statistické problematice (např. volby, sčítání lidu, Eurostat, zásadní inovace).
13. Statistika práce a mezd, sociálního zabezpečení, školství, kultury a zdravotnictví, životní úrovně.

Cíl

Získání vědomostí o předmětu a obsahu ekonomické statistiky se zaměřením na statistiku ve stavebních podnicích, statistiku cen, práce a mezd ve stavebnictví. Získání znalostí o měření a zkoumání statistických závislostí, o ukazatelích, indexech a časových řadách statistických údajů a o statistickém software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning