Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-NEB029Ak. rok: 2020/2021

Teorie informace. Územní informační systémy. Modelování prostorových vztahů. Vektorová a rastrová data. Digitální model terénu. Databáze. Aplikace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z oblasti geoinformatiky/geomatiky a digitální kartografie. Seznámí se s polohovými a výškovými základy geografických informačních systémů. Získá podrobné znalosti o národních digitálních mapových dílech, geoinformačních systémech a prostorových databázích a o metodách sběru dat pro tyto produkty.

Prerekvizity

Základy informatiky. Kartografická terminologie.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Pochopení principů kartografické interpretace a kartografického díla jako základní vrstvy geoinformačních systémů.
Základy práce s geografickými informačními systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning