Detail předmětu

Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)

FAST-BJB002Ak. rok: 2020/2021

Aplikace teoretických poznatků z oboru ionizujicího záření a krystalografie minerálů - RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza, elektronová rastrovací mikroskopie. Výpočet hodnoty mezimřížkové vzdálenosti.
Aplikace teoretických poznatků z oboru vlastností kapalin a plynů - Výpočty související se stavovou rovnicí plynu, povrchové napětí kapalin a kapilární jevy, viskozita kapalin, vysokotlaká rtuťová porozimetrie, stanovení granulometrie jemných částic.
Aplikace teoretických poznatků z oboru rovnováhy na fázových rozhraních - BET analýza.
Aplikace teoretických poznatků reakční kinetiky pro návrh krátkodobých zkoušek trvanlivosti.
Aplikace poznatků z oboru struktury silikátů při odvozování vzorců silikátových minerálů, Teoretický návrh a praktická příprava a analýza silikátových minerálů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, chemie a stavebních látek, na úrovni 1 ročníku stavebního inženýrství stavební fakulty VUT.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor