Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TST)

FAST-BWB008Ak. rok: 2020/2021

Postupy pro vypracování stavebně technologické studie, dílčích částí stavebně technologického projektu organizace výstavby zadané stavby a technologického projektu stavebního procesu, s využitím výpočetní techniky. Vypracování dokumentace studie pro realizaci hlavních technologických etap stavby (zemní práce, základy, hrubá stavba), příprava časového plánu a finančního plánu výstavby, koncepce staveništního provozu, dokumentace pro řešení organizace výstavby technologické etapy stavebního objektu. Vypracování technologického projektu stavebního procesu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Specializovaný projekt I, tedy získá znalosti pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, tedy rozbor základních technologických etap výstavby, který vypracovává dodavatel stavby. Student rovněž získá znalosti k vypracování základní koncepce staveništního provozu, k vytvoření časového a finančního plánu stavby a hrubé bilanci základních zdrojů.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Základní znalosti z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, s využitím výpočetní techniky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu, nutného pro efektivní realizaci stavby.
Rozbor hlavních technologických etap výstavby, základní koncepce staveništního provozu, vytvoření časového a finančního plánu stavby, hrubá bilance základních zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor