Detail předmětu

Těžba a úpravnictví surovin (M)

FAST-BJB003Ak. rok: 2020/2021

Specializovaný předmět zahrnuje oblast problematiky těžby, lomařství a úpravnictví nerostných surovin pro široké využití ve stavebnictví.
Technologické, fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, rozdělení hornin podle posuzovacích kritérií, geologická průzkumná díla, moderní vyhledávací způsoby hornin, ochrana životního prostředí.
Obecná pravidla lomařství platná pro otevření lomu podle pravidel Horního zákona, vypracování Plánu přípravy, otvírky a dobývání surovin.
Problematika rozpojování surovin, dobývací způsoby, způsoby rozpojování, řízení granulometrie rubaniny při odstřelu.
Projektování vybraných druhů hromadných odstřelů.
Návrh dopravy surovin.
Pomůcky pro trhací práce.
Těžba štěrkopísků, těžba jílových a sprašových surovin pro cihlářský a keramický průmysl.
Mletí, drcení a třídění surovin, uspořádání drtičů, mlýnic a třídičů.
Základní typy rekultivací krajiny narušené těžbou.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o problematice dobývání nerostných surovin, efektivnosti těžby a úpravy surovin ve stavebním průmyslu, způsobech dobývání kamene, stěrku, písku, keramické suroviny, úpravnických metodách surovin, hodnocení kvality surovin, skládání surovinových směsí.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzika, chemie, geologie a o stavebních materiálech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Využití nerostných surovin ve stavebnictví, ochrana životního prostředí.
2. Fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, zkoušky kameniva, užitná vlastnost hornin a efektivnost dobývání.
3. Plán přípravy, otvírky a dobývání v lomu, chráněná území.
4. Dobývací prostor, zužitkování horniny, technologie dobývání surovin.
5. Zásoba surovin, skrývkové práce, dobývací způsoby hornin.
6. Hromadné odstřely, projekt odstřelu, pomůcky pro trhací práce.
7. Doprava rubaniny, vozový park, technologie úpravy.
8. Technologická úprava suroviny, zdrobňování, principy úpravnických zařízení.
9. Mlecí práce, mlecí křivka, efektivnost mlecího procesu.
10. Technologické parametry mlýnic, oběhové číslo, účinnost mletí.
11. Speciální úpravnické postupy, mikromletí, separace.
12. Třídění, separace suroviny, Recyklace stavebních materiálů, drcení a třídění. Rekultivace po těžbě. Náročnost primárních zdrojů a ochrana životního prostředí.

Cíl

Problematika dobývání nerostných surovin, efektivnost těžby a úpravy surovin ve stavebním průmyslu. Způsoby dobývání kamene, stěrku, písku, keramické suroviny. Úpravnické metody surovin, hodnocení kvality surovin, skládání suroviných směsí.
Obecné zákonitosti úpravnických metod. Technologické vlastnosti úpravnických linek, technické vlastnosti surovin a jejich zkoušení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor