Detail předmětu

GIS

FAST-MR001Ak. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je poskytnutí informací o dostupných nástrojích a možnostech využití geografických informačních systémů (GIS) v městském inženýrství. GIS je účinným nástrojem pro správu, analýzu a prezentaci dat, který má v tomto oboru široké uplatnění. Absolventi předmětu získají odborné znalosti a praktické dovednosti především v těchto oblastech:
- možnosti využití GIS v městském inženýrství,
- hardwarové a softwarové vybavení pro GIS,
- vstupní data pro GIS v městském inženýrství,
- správa vstupních dat, datové modely,
- analytické nástroje GIS,
- prezentace výsledků analýz, tvorba map.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním zkušeností s využitím GIS ve vodním hospodářství na základě zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

geodézie, informatika, informační technologie, územní plánování, úpravy toků a jezy

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do GIS.
2. Možnosti využití GIS v městském inženýrství - případové studie.
3. Hardwarové a softwarové vybavení pro GIS.
4. Datové formáty.
5. Vstupní data pro GIS v městském inženýrství.
6. Správa vstupních dat, datové modely.
7. - 9. Analýza dat.
10. - 11. Prezentace výsledků analýz, tvorba map.
12. Webové GIS aplikace.
13. Mobilní GIS.

Cíl

Cílem předmětu je:
seznámení se zakladními principy a funkcí geografických informačních systémů; prezentace možností hydrologického modelování v prostředí GIS, vč. simulace hydrologických procesů; získání zkušeností s využitím GIS ve vodním hospodářství na základě zpracování semestrálního projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor